• info@dutchintec.nl

Waar staan we voor

Outsourcing is een van de meest voorkomende samenwerkingsvormen met China. Succesverhalen onderstrepen de gedachte dat er een stap naar China gezet moet worden. Echter hoe zijn deze bedrijven gekomen tot dit besluit? Waar en vooral hoe zijn ze gestart? In de afgelopen jaren heeft Dutchintec vele ondernemingen ondersteund welke momenteel succesvol zaken doen met China. Gecombineerd met de expertise op technisch gebied en de lokale kennis van beide markten, is Dutchintec de geschikte partner om uw mogelijkheden met China in kaart te brengen. Om uw huidige concurrentiepositie nog verder te versterken.

Dutchintec heeft als doelstelling bewustwording te creëren bij ondernemers over de sterker wordende concurrentiekracht van China. De innovatiekracht en kwaliteit van Chinese bedrijven groeit sneller dan verwacht. Om daar adequaat op te anticiperen is het van belang dat het Nederlandse MKB meer inzicht krijgt in de dynamiek van dit land en haar ontwikkelingen. De focus zal dus niet alleen op innovatie moeten liggen maar óók op het internationaal werken. Door goed gebruik te maken van de mogelijkheden in China, kan men de concurrentie voor blijven.